skip to content »

avtoritet-chel.ru

What is 14c dating

Dit gebeurt door kernreacties ten gevolge van de kosmische straling waaraan de aarde voortdurend blootstaat.

Rond zulke verspringingen is de nauwkeurigheid van de kalibratie duidelijk minder.

Wel kan de verspringing zelf worden gebruikt als gids wanneer hij in een tijdserie voorkomt.

De afgelopen decennia heeft de mens ook invloed op de isotopenverhouding in de atmosfeer gehad.

Door bovengrondse kernproeven in de jaren 50 en 60 werd de concentratie C bevat.

Momenteel is de toename ongeveer 30% meer dan het verdwijnproces door beta straling en door de opname door oceanen en planten.

what is 14c dating-1

In de standaard kalibratiecurve zitten ook flinke verspringingen, zoals tussen 11.000 en 10.000 jaren BP.Men vermoedt dat deze verspringing heeft te maken met veranderingen in de thermohaliene circulatie in de oceanen tijdens de Jonge Dryasperiode.

what is 14c dating-15what is 14c dating-57what is 14c dating-76what is 14c dating-31

Koolstofdioxide lost onder andere op in de oceanen (onder de vorm van waterstofcarbonaat), maar wordt ook direct door organisch materiaal op land opgenomen (fotosynthese in planten).Wanneer koraal gevormd wordt neemt het uraan op uit het zeewater waarin dit element redelijk oplosbaar is.De dochter thorium is dat niet en wordt dus niet opgenomen, maar zal langzamerhand in het koraal door verval weer gevormd worden, tot het een stationaire toestand bereikt waarbij de vormings- en vervalsnelheid van het thorium gelijk geworden zijn.De zo gevonden kromme kan gebruikt worden om de ruwe koolstof-14-datering (gewoonlijk in jaren-voor-heden of BP, waar heden vastgesteld is op het jaar 1950) terug te lezen en om te zetten in echte jaartallen (gewoonlijk uitgedrukt in cal. Idealiter zou een ijklijn een strakke rechte lijn moeten zijn omdat alleen dan de meetfout in de koolstof-14-waarde, met een normale waarschijnlijkheidsverdeling direct te vertalen is in een fout in de aflezing die dan ook een simpele normaalcurve vertoont. Toch zijn C14-dateringen vaak meer dan genoeg om de mogelijke archeologisch interpretaties tot een voldoende minimum te beperken.De helling van de ijklijn bepaalt hoeveel breder of smaller de resulterende verdeling wordt: de meetfout in de C14 moet vermenigvuldigd worden met de helling van de ijklijn om de fout in de geijkte waarde te verkrijgen. In dat geval geeft een fout van ±5 jaar in BP dus ook een fout van ±5 jaar in cal. De ijklijn buigt in werkelijkheid wat af van een helling van één, maar dat is niet zo'n probleem, het verbreedt de resulterende normaalcurve misschien een beetje en de fout wordt een beetje groter. Een hobbel wil zeggen dat de helling van de curve plaatselijk aardig kan fluctueren en afwijken van één. De enige methode die vandaag (2013) in principe in staat is om echt het jaartal te achterhalen is als er een stuk hout is met voldoende jaarringen (50-60) die exact bij de standaard gepast kunnen worden. En verder is ondanks de schoonheidsfoutjes de overeenkomst tussen de beide methodes een sterke onderbouwing van de algemene geldigheid van het principe van de C14-dateringsmethode.C) is een isotoop van koolstof die in onze atmosfeer uit stikstofkernen gevormd wordt.